ВСЕ САЙТЫ УКРАИНЫ

КАТАЛОГ

Информация о сайте и домене:

amc.ua


Информация о сайте:


Доменное имя - amc.ua


Название сайта - тов "агромоторсервіс" - тов "amc"


Описание сайта - Ams,амс,amc,агромоторсервис,агромоторсервіс,agromotorservice,вул. ізяславська, 118 ,хмельницька область,старокостянтинів,україна,Трактор dongfeng df 244 поставляється без крил, що незручно при його експлуатації. Крила захищають Вашу техніку від додаткового забруднення шляхом запобігання розкиду бруду з передніх коліс. Наша компанія виготовляє крила для dongfeng із якісних матеріалів із застосуванням порошкового фарбування.,Трактор dongfeng df 244 поставляется без крыльев, что не всегда удобно при его эксплуатации. Крылья защищают Вашу технику от дополнительного загрязнения путем предотвращения разброса грязи с передних колес. Наша компания производит крылья для dongfeng из качественных материалов с использованием порошковой покраски.,the dongfeng df 244 tractor is supplied without fenders, which is not always convenient during its operation. the mudguards protect your vehicle from additional dirt by preventing mud from scattering off the front wheels. our company produces fenders for dongfeng from quality materials using powder coating.,Картоплекопач для мінітрактора КПК-МТ призначений для механізованого викопування картоплі, відділення бульб від грунту і укладання на поверхню для подальшого ручного збору. Також можливий збір цибулі, буряка, часнику. Використовується з мінітракторами, які мають задній вихід вала відбору потужності (ВВП). Модуль складається з активного ножа і вібруючого решета. Можливе регулювання глибини викопування за допомогою опорних коліс, якість сепарації грунту регулюється за допомогою обертів двигуна мінітрактора.,Картофелекопалка для минитрактора КПК-МТ предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможен сбор лука, свеклы, чеснока. Используется совместно с минитракторами имеющими задний выход вала отбора мощности (ВОМ). Модуль состоит из активного ножа и трясущего решета. Возможно регулирование глубины выкапывания при помощи опорных колес, качество сепарации почвы регулируется при помощи оборотов двигателя мототрактора.,the potato digger for the kpk-mt mini-tractor is designed for mechanized digging of potatoes, separating tubers from the soil and laying them on the surface for further manual collection. it is also possible to collect onions, beets, garlic. it is used in conjunction with mini tractors with a rear power take-off shaft (pto) output. the module consists of an active knife and a shaking sieve. it is possible to adjust the digging depth by means of support wheels, the quality of soil separation is regulated by the speed of the motor tractor.,Коса навісна роторна КСТ-0.8 призначена для косовиці трави дизельними мінітракторів (мототракторамі) потужністю 12-15 л. с. або переробленими з мотоблоків. Фіксується косарка КСТ-0.8 за допомогою зчіпки z-61. В робочому стані розташовується щодо минитрактора під кутом 90 °, привід здійснюється від зчеплення за допомогою пасової передачі. Завдяки амортизатора забезпечується плавний хід косарки в процесі косіння. КСТ-0.8 зручна у використанні на схилах і на нерівній місцевості.,Коса навесная роторная КСТ-0.8 предназначена для покоса травы дизельными минитракторами (мототракторами) мощностью 12-15 л. с. или переделанными из мотоблоков. Фиксируется косилка КСТ-0.8 с помощью сцепки z-61. В рабочем состоянии располагается относительно минитрактора под углом 90°, привод осуществляется от сцепления при помощи ременной передачи. Благодаря амортизатору обеспечивается плавный ход косилки в процессе кошения. КСТ-0.8 удобна в использовании на склонах и на неровной местности.,mounted rotary scythe kst-0.8 is designed for mowing grass with diesel mini-tractors (motor-tractors) with a capacity of 12-15 liters. from. or converted from motoblocks. the kst-0.8 mower is fixed using the z-61 hitch. in working condition, it is located relative to the minitractor at an angle of 90 °, the drive is carried out from the clutch using a belt drive. thanks to the shock absorber, the mower runs smoothly during mowing. kst-0.8 is convenient to use on slopes and uneven terrain.,Причепи призначені для перевезення вантажів по дорогах, на яких допускається експлуатація мінітракторів. Причепи можуть експлуатуватися з основним тяговим Трактори, технічні характеристики якого повинні допускати буксирування причепа з повною масою. Причепи виготовлені в кліматичному виконанні УХЛ категорії розміщення 1 ГОСТ 15150 і розраховані на експлуатацію при температурі зовнішнього середовища від -40 ° С до + 40 ° С.,Прицепы предназначены для перевозки грузов по дорогам, на которых допускается эксплуатация минитракторов. Прицепы могут эксплуатироваться с основным тяговым минитрактором, технические характеристики которого должны допускать буксировку прицепа с полной массой. Прицепы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при температуре внешней среды от -40°С до +40°С.,trailers are designed for the transportation of goods on roads where the operation of minitractors is allowed. the trailers can be operated with the main traction mini-tractor, the technical characteristics of which must allow towing a trailer with a full weight. the trailers are made in climatic version uhl, placement category 1 gost 15150 and are designed for operation at ambient temperatures from -40 ° c to + 40 ° c.,Трактор dongfeng df 244 поставляється без крил, що незручно при його експлуатації. Крила захищають Вашу техніку від додаткового забруднення шляхом запобігання розкиду бруду з передніх коліс. Наша компанія виготовляє крила для dongfeng із якісних матеріалів із застосуванням порошкового фарбування.,Трактор dongfeng df 244 поставляется без крыльев, что не всегда удобно при его эксплуатации. Крылья защищают Вашу технику от дополнительного загрязнения путем предотвращения разброса грязи с передних колес. Наша компания производит крылья для dongfeng из качественных материалов с использованием порошковой покраски.,the dongfeng df 244 tractor is supplied without fenders, which is not always convenient during its operation. the mudguards protect your vehicle from additional dirt by preventing mud from scattering off the front wheels. our company produces fenders for dongfeng from quality materials using powder coating.,Картоплекопач для мінітрактора КПК-МТ призначений для механізованого викопування картоплі, відділення бульб від грунту і укладання на поверхню для подальшого ручного збору. Також можливий збір цибулі, буряка, часнику. Використовується з мінітракторами, які мають задній вихід вала відбору потужності (ВВП). Модуль складається з активного ножа і вібруючого решета. Можливе регулювання глибини викопування за допомогою опорних коліс, якість сепарації грунту регулюється за допомогою обертів двигуна мінітрактора.,Картофелекопалка для минитрактора КПК-МТ предназначена для механизированного выкапывания картофеля, отделения клубней от почвы и укладывания на поверхность для дальнейшего ручного сбора. Также возможен сбор лука, свеклы, чеснока. Используется совместно с минитракторами имеющими задний выход вала отбора мощности (ВОМ). Модуль состоит из активного ножа и трясущего решета. Возможно регулирование глубины выкапывания при помощи опорных колес, качество сепарации почвы регулируется при помощи оборотов двигателя мототрактора.,the potato digger for the kpk-mt mini-tractor is designed for mechanized digging of potatoes, separating tubers from the soil and laying them on the surface for further manual collection. it is also possible to collect onions, beets, garlic. it is used in conjunction with mini tractors with a rear power take-off shaft (pto) output. the module consists of an active knife and a shaking sieve. it is possible to adjust the digging depth by means of support wheels, the quality of soil separation is regulated by the speed of the motor tractor.,Коса навісна роторна КСТ-0.8 призначена для косовиці трави дизельними мінітракторів (мототракторамі) потужністю 12-15 л. с. або переробленими з мотоблоків. Фіксується косарка КСТ-0.8 за допомогою зчіпки z-61. В робочому стані розташовується щодо минитрактора під кутом 90 °, привід здійснюється від зчеплення за допомогою пасової передачі. Завдяки амортизатора забезпечується плавний хід косарки в процесі косіння. КСТ-0.8 зручна у використанні на схилах і на нерівній місцевості.,Коса навесная роторная КСТ-0.8 предназначена для покоса травы дизельными минитракторами (мототракторами) мощностью 12-15 л. с. или переделанными из мотоблоков. Фиксируется косилка КСТ-0.8 с помощью сцепки z-61. В рабочем состоянии располагается относительно минитрактора под углом 90°, привод осуществляется от сцепления при помощи ременной передачи. Благодаря амортизатору обеспечивается плавный ход косилки в процессе кошения. КСТ-0.8 удобна в использовании на склонах и на неровной местности.,mounted rotary scythe kst-0.8 is designed for mowing grass with diesel mini-tractors (motor-tractors) with a capacity of 12-15 liters. from. or converted from motoblocks. the kst-0.8 mower is fixed using the z-61 hitch. in working condition, it is located relative to the minitractor at an angle of 90 °, the drive is carried out from the clutch using a belt drive. thanks to the shock absorber, the mower runs smoothly during mowing. kst-0.8 is convenient to use on slopes and uneven terrain.,Причепи призначені для перевезення вантажів по дорогах, на яких допускається експлуатація мінітракторів. Причепи можуть експлуатуватися з основним тяговим Трактори, технічні характеристики якого повинні допускати буксирування причепа з повною масою. Причепи виготовлені в кліматичному виконанні УХЛ категорії розміщення 1 ГОСТ 15150 і розраховані на експлуатацію при температурі зовнішнього середовища від -40 ° С до + 40 ° С.,Прицепы предназначены для перевозки грузов по дорогам, на которых допускается эксплуатация минитракторов. Прицепы могут эксплуатироваться с основным тяговым минитрактором, технические характеристики которого должны допускать буксировку прицепа с полной массой. Прицепы изготовлены в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 ГОСТ 15150 и рассчитаны на эксплуатацию при температуре внешней среды от -40°С до +40°С.,trailers are designed for the transportation of goods on roads where the operation of minitractors is allowed. the trailers can be operated with the main traction mini-tractor, the technical characteristics of which must allow towing a trailer with a full weight. the trailers are made in climatic version uhl, placement category 1 gost 15150 and are designed for operation at ambient temperatures from -40 ° c to + 40 ° c.,Причіп моделі АМС500 «Старконь» в своєму класі є найбільш поширеним типом колісного транспортного засобу індивідуального користування, користується значним попитом завдяки вдалому конструкторському рішенню, надійності і простоті в експлуатації, невимогливому обслуговування і універсальності. Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Матеріал - профільна труба. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори "Волга", амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС500 «Старконь» в своем классе является наиболее распространенным типом колесного транспортного средства индивидуального пользования, имеет значительный спрос благодаря удачному конструкторскому решению, надежности и простоте в эксплуатации, нетребовательному обслуживанию и универсальности. Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Материал - профильная труба. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры "Волга", амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,trailer model amc500 "starcon" in its class is the most common type of wheeled vehicle for individual use, is in significant demand due to its successful design solution, reliability and ease of use, undemanding maintenance and versatility. drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. material - shaped pipe. frame: welded from a shaped tube. suspension: volga springs, vaz-2101 shock absorbers (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder coating is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens for easy loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch-hitch, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС550 «Старконь» є більш компактним варіантом причепа моделі АМС500 і має широкий попит у людей обмежених розмірами гаража. Будучи надійним і простим в експлуатації, компактним, причіп даної моделі зберіг все позитивні якості причепа моделі АМС500. Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Матеріал - профільна труба. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори Волга, амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС550 «Старконь» является более компактным вариантом прицепа модели АМС500 и имеет широкий спрос у людей стеснённых размерами гаража. Являясь надежным и простым в эксплуатации, компактным, прицеп данной модели сохранил все положительные качества прицепа модели АМС-500. Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Материал - профильная труба. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры Волга, амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,the trailer model amc550 "starcon" is a more compact version of the trailer model amc500 and is in great demand among people with limited garage dimensions. being reliable and easy to operate, compact, the trailer of this model has retained all the positive qualities of the amc500 trailer. drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. material - shaped pipe. frame: welded from a shaped tube. suspension: volga springs, vaz-2101 shock absorbers (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder coating is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens for easy loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch-hitch, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС650 «Старконь» є збільшеним варіантом причепа моделі АМС500, призначений для перевезення більш габаритних і важких вантажів. Будучи надійним і простим в експлуатації, універсальним, причіп даної моделі зберіг все позитивні якості причепа моделі АМС500. Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Матеріал - профільна труба. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори Волга, амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС650 «Старконь» является увеличенным вариантом прицепа модели АМС500, предназначен для перевоза более габаритных и тяжелых грузов. Являясь надежным и простым в эксплуатации, универсальным, прицеп данной модели сохранил все положительные качества прицепа модели АМС500. Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Материал - профильная труба. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры Волга, амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,the amc650 "starcon" trailer is an enlarged version of the amc500 model, designed to carry larger and heavier loads. reliable and easy to operate, versatile, the trailer of this model has retained all the positive qualities of the amc500 trailer. drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. material - shaped pipe. frame: welded from a shaped tube. suspension: volga springs, vaz-2101 shock absorbers (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder coating is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens for easy loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch-hitch, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС750 «Старконь» призначений для перевезення вантажів, що мають значні розміри. Будучи більш габаритним по відношенню до інших моделей ряду "Старконь", він зберіг всі позитивні якості по надійності і простоті в експлуатації. Дишло: А-образне, знімне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Матеріал - профільна труба. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори Волга, амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС750 «Старконь» предназначен для перевозки грузов, имеющих значительные размеры. Являясь более габаритным по отношению к другим моделям ряда "Старконь", он сохранил все положительные качества по надежности и простоте в эксплуатации. Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Материал - профильная труба. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры Волга, амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,trailer model amc750 "starcon" is designed for transportation of goods of significant dimensions. being more dimensional in relation to other models of the "starcon" series, it has retained all the positive qualities of reliability and ease of use. drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. material - shaped pipe. frame: welded from a shaped tube. suspension: volga springs, vaz-2101 shock absorbers (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder coating is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens for easy loading and unloading. as for the hitch - the towbar, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС770 «Старконь» Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальні троси, складна підставка. Матеріал - профільна труба 50х50х3. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори al-ko, амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2101-07, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або al-ko "АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна поставити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС770 «Старконь» Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочные тросы, складная подставка. Материал - профильная труба 50х50х3. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры al-ko, амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2101-07, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно поставить на любой автомобиль.,trailer model amc770 "starcon" drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the car's hitch, safety cables, a folding stand. material - profile pipe 50x50x3. frame: welded from a shaped tube. suspension: al-ko springs, vaz-2101 shock absorbers (rear). hub: high quality steel vaz-2101-07, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or al-ko "ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder painting is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens to facilitate loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch - towbar, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС771 «Старконь» Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори "al-ko", амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС771 «Старконь» Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры "al-ko", амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,trailer model ams771 "starcon" drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. frame: welded from a shaped tube. suspension: springs "al-ko", shock absorbers vaz-2101 (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder painting is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens to facilitate loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch - towbar, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС772 «Старконь». Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори "al-ko", амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС772 «Старконь». Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры "al-ko", амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,trailer model ams772 "starcon". drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. frame: welded from a shaped tube. suspension: springs "al-ko", shock absorbers vaz-2101 (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder painting is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens to facilitate loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch - towbar, technically it can be installed on any car.,Причіп моделі АМС773 «Старконь». Дишло: А-подібне, з'ємне, закріплене на передній стороні рами причепа. На ньому знаходяться вузол зчеплення, що закріплюється за фаркоп автомобіля, страхувальний трос, складна підставка. Рама: зварна з профільної труби. Підвіска: ресори "al-ko", амортизатори ВАЗ-2101 (задні). Маточина: сталева високої якості ВАЗ-2108, під колесо автомобіля «Жигулі». Зчіпний пристрій: "steelpress produkction" zsk-750 або "al-ko" АК 7v. При виготовленні причепа використовується порошкове фарбування - метод отримання полімерних покриттів з високими захисними і декоративними властивостями. Задній борт відкривається, що полегшує навантаження і розвантаження. Причіп можна використовувати практично з будь-яким автомобілем, якщо його (причепа) дозволена максимальна маса не перевищує масу спорядженого автомобіля, що відноситься до категорії "В". Що стосується причіпного вузла - фаркопа, то технічно його можна встановити на будь-який автомобіль.,Прицеп модели АМС773 «Старконь». Дышло: А-образное, съемное, закрепленное на передней стороне рамы прицепа. На нем находятся узел сцепки, закрепляемый за фаркоп автомобиля, страховочный трос, складная подставка. Рама: сварная из профильной трубы. Подвеска: рессоры "al-ko", амортизаторы ВАЗ-2101 (задние). Ступица: стальная высокого качества ВАЗ-2108, под колесо автомобиля «Жигули». Сцепное устройство: "steelpress produkction" zsk-750 или "al-ko" АК 7v. При изготовлении прицепа используется порошковая покраска — метод получения полимерных покрытий с высокими защитными и декоративными свойствами. Задний борт открывается, что облегчает погрузку и разгрузку. Прицеп можно использовать практически с любым автомобилем, если его (прицепа) разрешенная максимальная масса не превышает массу снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В”. Что касается прицепного узла – фаркопа, то технически его можно установить на любой автомобиль.,trailer model ams773 "starcon". drawbar: a-shaped, removable, mounted on the front side of the trailer frame. it contains a hitch assembly, fixed to the towbar of the car, a safety cable, a folding stand. frame: welded from a shaped tube. suspension: springs "al-ko", shock absorbers vaz-2101 (rear). hub: high quality steel vaz-2108, under the wheel of a zhiguli car. coupling device: "steelpress produkction" zsk-750 or "al-ko" ak 7v. in the manufacture of the trailer, powder painting is used - a method of obtaining polymer coatings with high protective and decorative properties. the tailgate opens to facilitate loading and unloading. the trailer can be used with almost any car, if its (trailer) maximum permissible weight does not exceed the weight of the equipped car belonging to the category "b." as for the hitch - towbar, technically it can be installed on any car.,


Перейти на сайт - тов "агромоторсервіс" - тов "amc"

Подробная информация о сайте amc.ua Отсутствует - вы можете добавить описание и название сайта внизу страницы.Вы можете добавить ваш собственный заголовок для сайта amc.ua, а также подробное описание с нужными ключевыми словами. С заголовка будет идти прямая ссылка на ваш сайт, а описание - располагаться под заголовком.

Расширенный заголовок сайта (макс. 300)Подробное описание сайта (макс. 1000)


© DMS 2011-